Novinka: Traditional Yoga in English with Shivangi

Zveme vás na tradiční jógu v angličtině. Čtvrtek 18.00-19.00 hodin od 11.dubna 2024 -nová lekce v nabídce Energy Studia s Indkou - Shivangi.

Novinka: Traditional Yoga in English with Shivangi

“I'm a traditional yoga practitioner and teacher from India. I moved to Prague last year with my husband, who is a scientific researcher at the Charles University. My inspiration was my grandfather, who was a yogi and has always helped me be a better human by doing yoga. I practice it every day and have experienced the benefits of it in my personal life. In this workshop, I'm going to share my personal health transformation story and lived experiences of how it not only helped conquer my sinus issues but also helped me make better decisions and mange my life wisely. I wish to share the magic I have experienced through traditional yoga and how it still continues to help in my life every day.”

"Jsem tradiční praktikantka a učitelka jógy z Indie. Minulý rok jsem se přestěhovala do Prahy s mým manželem, který je vědeckým výzkumníkem na Univerzitě Karlově. Mou inspirací byl můj dědeček, který byl jogínem a vždy mi pomáhal být lepším člověkem - díky józe. Cvičím ji každý den a zažila jsem její přínosy ve svém osobním životě. V mém přístupu k józe se chci podělit o svůj osobní příběh zdravotní proměny a živé zkušenosti, jak mi jóga nejen pomohla překonat problémy s dutinami, ale také mi pomohla lépe se rozhodovat a moudře vést svůj život. Chci se podělit o kouzlo, které jsem zažila díky tradiční józe, a také o to, jak mi stále každý den pomáhá ve svém životě."

Traditional Yoga (in English)

The word 'Yoga' first emerged in the Rig Veda, which is the oldest Indian sacred text. It is derived from the Sanskrit word 'Yuj,' which means 'to join' or 'to unite.' Traditional yoga, the original and ancient form of practice, is the only form of yoga that can be explained through science, medicine, psychology, philosophy, and spiritual studies. According to the Vedic scriptures, the practice of Yoga guides and trains one's consciousness to unite with the universal consciousness.Traditional Yoga takes a holistic approach, encompassing a 360-degree view of health and wellness, with a focus on the physical, mental, emotional, and spiritual aspects. Test your limits and come to align your body, mind and spirit and promote a sense of balance and well-being. In this class, you will learn to master the foundational principles of yoga, role of breath work in mastering postures and how to approach it holistically.

Class in English

 

Slovo "jóga" se poprvé objevilo v Rgvédě, která je nejstarším indickým posvátným textem. Odvozuje se od sanskrtského slova "Yuj", což znamená "spojit" nebo "sjednotit". Tradiční jóga, původní a starobylá forma praxe, je jedinou formou jógy, kterou lze vysvětlit prostřednictvím vědy, medicíny, psychologie, filozofie a duchovních studií. Podle védských písem praxe jógy vede a trénuje vědomí jednotlivce, aby se spojilo s univerzálním vědomím. Tradiční jóga přistupuje k celostnímu pohledu, zahrnuje 360 stupňový pohled na zdraví a wellness se zaměřením na fyzické, mentální, emoční a duchovní aspekty.

Otestujte své limity a přijďte sladit své tělo, mysl a ducha a podporovat pocit rovnováhy a pohody. Na této lekci se naučíte ovládat základní principy jógy, roli dýchání při zvládání pozic a jak k tomu přistupovat celostně.

-es-

banner V ANGLIČTINĚ kopie.jpeg
BOX shivangi.jpeg
traditional.jpeg

Přijímáme a akceptujeme

edenred
sodexo
benefit plus
Poskytujeme výhody a slevy na karty s věrnostním programem Sphere.