Možnosti rezervace lekcí ve studiích

Rezervace lekcí jsou novinkou ES po 17 letech - a nejsou povinné - jen zaručují vaše místo na lekci. Majitelé členství i permanentek si mohou lekce rezervovat. 

Možnosti rezervace lekcí ve studiích

Rozvrh lekcí a rezervace lekcí

Z důvodu nouzového stavu a zpřísněných pravidel pro provozování našich Energy Studií zavádíme REZERVAČNÍ SYSTÉM lekcí pro členy ES a nově i majitele permanentek! Lekce rezervujte online (v online systému studia) - pokud chcete. Rezervace není podmínkou. Před cestou do studia (bez rezervace) si ověřte, zda-li je lekce volná.

Pro rezervaci lekcí je určený tvz. CHYTRÝ ÚČET v pravém horním rohu na HomePage www.energystudio.cz) - PŘIHLÁSIT.

 

POSTUP REZERVACÍ LEKCÍ VE ENERGY STUDIÍCH

  • Otevřete CHYTRÝ ÚČET (pravý horní roh HomePage www.energystudio.cz).
  • Vyberte záložku REZERVACE LEKCÍ.
  • V ROZVRHU LEKCÍ zvolte lekci, kterou chcete navštívit a rezervujte ji. Žádná zpráva o rezervaci Vám nepřijde. Lekce se zabarví.

 

ZRUŠENÍ REZERVACE LEKCE

Zrušení rezervace v čase do MAX 4 hodin před začátkem lekce, viz výše, je možné opět pouze v CHYTRÉM ÚČTU, kde lekci včas můžete zrušit (nekontaktujte recepci). Nalogujte se opět do lekce, kterou jste rezervovali a rezervaci odeberte (klikněte na lekci, otevře se. Dole se objeví ODEBRAT REZERVACI. Odeberte ji.).

Pravidla rezervací:

Majitelé ČLENSTVÍ ES: zrušení rezervace je možné nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce. Na pozdější zrušení nebude brán zřetel. V případě, že lekci řádně ve lhůtě do čtyř hodin před jejím začátkem nezrušíte a ani se na ni nedostavíte, lekce bez náhrady propadá a zároveň ztrácíte možnost rezervace na lekce v průběhu dalších 30 dnů. Po této době bude možnost rezervací opět automaticky obnovena. (Do studia je možné samozřejmě chodit, ale bez rezervací).

Majitelé PERMANENTEK ES: při rezervaci lekce se automaticky strhne její cena z vaší permanentky. Bezplatné zrušení lekce je možné nejpozději 4 hodiny před jejím začátkem. V takovém případě Vám bude vstupné vráceno na vaši permanentku. Jestliže lekci nezrušíte ve lhůtě do čtyř hodin před jejím začátkem, nárok na vrácení stržené ceny bez náhrady zaniká.  

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Nelze provést rezervace:

  • je možné, že máte nedostatečný kredit (můžete ve svém účtu, záložka ENERGY STUDIO - dobít) na permanentce nebo neaktivní členství, nebo
  • je možné, že u služby, kterou jste zakoupili, dříve nebylo povinné zanést e-mailovou adresu (nyní je součástí objednávek a je povinná), nebo
  • je možné, že nemáte správně navolenou službu s e-mailem, nebo
  • je možné, že máte pod stejnou e-mailovou adresou více účtů, nebo
  • je možné, že půjdete do studia poprvé - v tom případě kontaktujte recepci (zakoupení balíčku NOVÁČEK v profilu bude teprve možné), nebo
  • je možné, že máte hodně starou - papírovou permanentku, nebo
  • je možné … už nevíme…

Ve všech případech pište na recepce2@energystudio.cz, nebo recepce1@energystudio.cz - dle studia, které navštěvujete. Do studií, prosíme, nevolejte a pište svůj odtaz e-mailem, protože v tuto chvíli se jedná o novou záležitost a předpokládáme, že bude vícero dotazů. Proto je, prosíme, pokládejte e-mailem. 

Přejeme Vám krásné cvičení v Energy Studiích. 

Přijímáme a akceptujeme

edenred
sodexo
benefit plus
Poskytujeme výhody a slevy na karty s věrnostním programem Sphere.