Katka Feitová

Katka Feitová

Specializace jógy

powerjóga a vinyasa jóga

Vzdělání

Powerjóga Basic a Advanced - Power Yoga Akademie

Diplom Body and Mind /FISAF/ a školení Body styling, Power work, Slow toning stretch, Bosu cardio /FACE CZECH/, Port-De-Bras.

UK Praha - FTVS: doktorský program kinantropologie, disertační práce - Ovlivnění vybraných parametrů posturální stability prostřednistvím programu powerjóga

 

Po dlouholeté taneční praxi je pro mne powerjógy ideální pohybová aktivita. Jako odborná asistentka Katedry tělesné výchovy Přírodověděcké fakulty v Praze, také jógu uplatňuji. 

Cvičí v našich studíích v těchto časech

pondělí

17:30 - 18:30 Power vinyasa jóga Energy Studio Praha 1lekce není 24.12. a 31.12.