Michal Večeřa

Michal Večeřa

Specializace jógy

powerjóga, hathajóga a vinyasa jóga

Vzdělání

Instruktor klasické jógy 3. stupně, Česká Akademie Jógy

Instruktor hathajógy, Power Yoga Academie

Michal vede lekce hathajógy, meditace a dynamická jógy.

Díky józe jsem se naučil jasněji vnímat své tělo i lidi a svět okolo, což mi poskytlo razantní zlepšení fyzické i duševní kondice a vneslo do mého života mnoho radosti z objevování nového. Jógu jsem se tedy naučil vnímat jako vynikající doplnění, kompenzaci městského životního stylu plného podnětů k vnímání a často i stresu. O tento svůj přístup se snažím podělit ve svých hodinách. Můj styl lektorské činnosti se postupně vyvinul do formy, která je nejbližší mé povaze: neříkám, že „učím jógu“. Jóga je totiž dle mne natolik zakořeněná v nás samých, že není potřeba se ji učit. Raději se zaměřuji na inspirování lidí k tomu, aby si v józe hledali vlastní cestu, tvořivost, postoje, otevřenost. To je pro mne jóga, protože to je pro mne život.